KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Programy

Programy realizowane w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego PROGRAM PODSTAWOWY:

Tęczowe Przedszkole pracuje w oparciu o Program wychowania przedszkolnego "Trampolina” podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.). 

Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie. Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej.


Program „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola”.

Program jest realizowany w „Tęczowym Przedszkolu” od stycznia 2019 roku do końca 2020 roku.
Głównym celem projektu jest stworzenie w zduńskowolskich przedszkolach warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ograniczenia barier i dysproporcji w dostępie do usług edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu nasze przedszkole wzbogaciło się o specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny (laptopy, tablety, tablice multimedialne, rzutniki multimedialne, drukarki, magiczne dywany, itp.).

Dwie nauczycielki z naszego przedszkola: Pani Lidia Podwysocka i Pani Justyna Kubiak w ramach projektu rozpoczęły studia podyplomowe na kierunku „Integracja Sensoryczna” oraz „Tyflopedagogika”.

Jest też dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie ich deficytów wynikających z niepełnosprawności (rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia, logopedia, integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem i z tyflopedagogiem, gimnastyka korekcyjna).


 


                                                                          

Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego 

Konkurs przeprowadzony został w okresie od 16 września 2019r. do 16 lutego 2020 r.

  • Celem konkursu było wskazanie, jak ważną rolę w życiu przedszkolaka pełni edukacja prozdrowotna oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.


 

Ogólnopolski projekt edukacyjny adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym: „Podróże Jeża ze Zgierza, czyli Dzieci Jeża zapraszają – wspólnie Polskę poznają!”. Marzeniem Jeża jest poznanie przedszkolaków w całej Polsce, wspólne zwiedzenie ich pięknych miejscowości oraz przybliżanie dzieciom wiedzy na temat swojego miejsca pochodzenia. Jeż wyruszył w podróż na początku listopada 2019 r.


Program Edukacji Ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.


Nasze przedszkole po raz kolejny bierze czynny udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Mamo, tato wolę wodę”. To już XI edycja! Przedszkolaki z „Tęczowego Przedszkola” poznają życiodajną moc wody razem z wodnym bohaterem – Zdrojkiem. Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze.Programy realizowane w roku szkolnym 2017/2018


Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego PROGRAM PODSTAWOWY:

Tęczowe Przedszkole pracuje w oparciu o Program wychowania przedszkolnego "Trampolina” podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.). 

Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie. Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej.


W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”. „Tęczowe Przedszkole” przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu dla przedszkoli organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego:

Przedszkole młodych patriotów30 listopada 2017 roku „Tęczowe Przedszkole” przystąpiło do Ogólnopolskiego konkursu dla przedszkoli organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pt.: „Przedszkole młodych patriotów”.

Konkurs skierowany był do całej społeczności przedszkolnej „Tęczowego Przedszkola” Publicznego Przedszkola nr 2 w  Zduńskiej Woli, w  którym od 30 listopada 2017r. do 30 maja 2018r. realizowano regulaminowe zadania.

Założeniem konkursu było krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Koordynatorami przedszkolnego przedsięwzięcia, którzy czuwali nad realizacją tych zadań były nauczycielki: Justyna Kubiak, Aleksandra Radziewicz oraz Joanna Jaworska.

Przystępując do konkursu przyjęliśmy na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. 

W realizacje projektu zaangażowały się wszystkie dzieci, Pani Dyrektor Dorota Michalska-Hunck, wychowawcy oraz nauczyciele „Tęczowego Przedszkola” Publicznego Przedszkola nr 2 w  Zduńskiej Woli.

 


Opracowaliśmy program działań innowacyjnych " Magiczny Świat Liter"-przyswajającym elementarne umiejętności czytania z zastosowaniem propozycji I. Majchrzak, który został zatwierdzony prze Kuratorium Oświaty w Łodzi.Posiadamy Certfikat "Szkoła Dobrego Wychowania" Dwuletnie starania zakończone sukcesem - certyfikat "Szkoła dobrego wychowania" dla Publicznego Przedszkola Nr 2 "Teczowego Przedszkola" w Zduńskiej Woli. 14 listopada 2016 nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.


Posiadamy Krajowy Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Należymy do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli


Posiadamy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie nadany przez Łódzkie Kuratorium Oświaty i Wojewodę Łódzkiego

http://obserwatoriumedukacji.pl/konferencja-i-certyfikaty-dla-przedszkoli-i-szkol-promujacych-zdrowie/


Posiadamy Ceryfikat " Bezpieczne Przedszkole 2015" pod patronem MEN


Realizujemy ogólnopolskie programy edukacyjne tj.:

„Akademia Aquafresh”, „Kubusiowi Przyjaciele natury”, „Mamo tato wolę wodę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, "Bzpieczny Przedszkolak" MEN.

metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka:


Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw w łodzi

Opracowaliśy i realizujemy projekt z zakresu edukacji ekologicznej z konkursu WFOŚiGW " Przedszkolak odkrywa tajemnice przyrody". Zapraszamy do zapoznanina się ze sposobami realizacji programu ekologicznego:
REALIZACJA PROGRAMU "PRZEDSZKOLAK ODKRYWA TAJEMNICE PRZYRODY" 


 

PROGRAMY AUTORSKIE REALIZOWANE W GRUPACH:

Program adaptacyjny
Realizowany w grupie dzieci nowoprzyjętych

Celem programu jest:
- Zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas adaptacji do przedszkola.
- Eliminowanie stresu adaptacyjnego
.


Bierzemy udział w programie

Znalezione obrazy dla zapytania zdrowo jemy zdrowo rośniemy

 Celem programu jest wzrost świadomości wśród pracowników żłobków, przedszkoli i rodziców na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia człowieka, promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych. W ramach programu: Doskonalimy żywienie dzieci w naszej placówce zgodnie z najnowszymi normami i zaleceniami żywieniowymi. Szkolimy naszą kadrę, aby znała konsekwencje nadmiaru soli, cukru oraz niedoborów wapnia i witamin w diecie dziecka. Podczas warsztatów zastanawiamy się nad problemami związanymi z żywieniem dzieci, takimi jak: otyłość, neofobia, alergie i nietolerancja pokarmowa. Zastanawiamy się, jak stworzyć przy posiłkach optymalną i bezpieczną sytuację wychowawczą i edukacyjną, bo dzieci uczą i rozwijają się również podczas posiłków.


Mamo, tato, wolę wodę!”

Nasze przedszkole bierze udział 9 edycji programu ogólnopolskiego „Mamo, tato, wolę wodę!”.