KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Potwierdzanie woli

Informujemy, iż w trosce o Państwa bezpieczeństwo, potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zaplanowane w dniach 24-27 marca 2020 roku odbywać się będzie wyłącznie drogą mailową i telefoniczną.

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Getta Żydowskiego 17 a; tel.: (43) 823-67-41
pp2zdwola@wikom.pl

  SZANOWNI    RODZICE

Od 1 marca do 14 marca trwa nabór do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Przedszkole prowadzi zapisy:

- do oddziału dzieci 3- letnich;

- do oddziału dzieci 4- letnich;

- do oddziału dzieci 5- letnich.

Nabór odbywa się w formie elektronicznej, wnioski i niezbędne dokumenty dostępne są  na stronie:            

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zdunskawola/

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy na miejscu w gabinecie dyrektora bądź telefonicznie 43 823 67 41 .     

Oferta edukacyjna  „Tęczowego Przedszkola” Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zduńskiej Woli dostępna jest na stronie internetowej www.pp2zdwola.wikom.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Drodzy Rodzice 3 latków!

Jeśli chcecie, aby Wasze 3- latki rozpoczęły swoją edukację przedszkolną w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, gdzie każdy dzień wypełniony jest zabawą, uśmiechem i troskliwą opieką -ZAPRASZAMY DO TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA.

Zapewnimy dzieciom rozwój zainteresowań- udostępniając bogatą bazę pomocy dydaktycznych, ciekawych kącików oraz wielorakość rozwijających zabawek. Naszą ofertę uatrakcyjnia nowoczesne wyposażenie przedszkola w sprzęt audiowizualny i multimedialny, duże, kolorowe sale i ogród.

Przestronny, bezpieczny plac zabaw gwarantuje rozwój fizyczny dziecka, a smaczne i pełnowartościowe posiłki zapewniają dziecku zdrowie.

Dzięki bogatej ofercie nasze przedszkolaki codziennie obcują ze sztuką, są wrażliwe na pomoc słabszym i potrzebującym, a przyroda jest naszym najlepszym przyjacielem.

Czekamy na Was


REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczały do jednego z publicznych przedszkoli do dnia 24 lutego 2020 r. będą zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

(do pobrania). Druk deklaracji pobrać można w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie Miasta i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki.

Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie w dniach:

2- 13 marca 2020 r.

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA PORTALU REKRUTACYJNYM:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zdunskawola/


Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola.
Na pierwszym etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:
•wielodzietność rodziny (tj. co najmniej troje dzieci),
•niepełnosprawność kandydata,
•niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
•niepełnosprawność obojga rodziców,
•niepełnosprawność rodzeństwa,
•samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
•objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Jeżeli po zastosowaniu ww. kryteriów przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu kandydata do przedszkola decydować będą kryteria gminne określone uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 będą to:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym

25-50
(25 pkt
– 1 rodzic pracuje, 50 pkt
– 2 rodziców pracuje, 50 pkt - rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje)

Dokument potwierdzający, że rodzic/ rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę  na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym

2.

Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

20

Informacje potwierdza dyrektor przedszkola
na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka

10

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania dziecka

Kryteria określone zostały w Uchwale Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


W zależności od zainteresowania rodziców przewiduje się utworzenie „oddziałów zerowych” w następujących szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Spacerowa 90

- Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kilińskiego 27
- Szkoła Podstawowa nr 13, ul. 1 Maja 27
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Złota 67

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – ROK SZKOLNY 2020/2021
 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola na rok szkolny 2020/2021 określone zostały wZarządzeniu nr 40/20Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 stycznia 2020 r.

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 godz.8.00

13.03.2020 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16.03.2020 godz.8.00

17.03.2020 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

23.03.2020 godz.15.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

24.03.2020 godz.8.00

27.03.2020 godz.12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

30.03.2020 godz.15.00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

15.06.2020 godz.8.00

19.08.2020 godz.15.00


REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało do  naszego przedszkola do dnia 28 lutego 2019 r. będą zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Druk deklaracji pobrać można w przedszkolu.

Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie Miasta i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki. 
Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie w dniach:  1 marca - 14 marca 2019 r.
 
 
Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola. 
Na pierwszym etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:
•    wielodzietność rodziny (tj. co najmniej troje dzieci),
•    niepełnosprawność kandydata,
•    niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
•    niepełnosprawność obojga rodziców,
•    niepełnosprawność rodzeństwa,
•    samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
•    objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Jeżeli po zastosowaniu ww. kryteriów przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu kandydata do przedszkola decydować będą kryteria gminne określone uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 będą to:

Lp.
Kryterium
Liczba punktów
Dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia kryteriów
1.Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym25-50 
(25 pkt 
– 1 rodzic pracuje, 50 pkt 
– 2 rodziców pracuje)

Dokument potwierdzający, że rodzic/ rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę  na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym
2.Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru20Informacje potwierdza dyrektor przedszkola 
na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3.Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie5-20 
(5 pkt 
za każdą 1h powyżej 
5 h dziennie)

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
4.Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka10Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania dziecka
Kryteria określone zostały w Uchwale nr XXXVII/305/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

W zależności od zainteresowania rodziców przewiduje się utworzenie „oddziałów zerowych” w następujących szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kilińskiego 27
- Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Żeromskiego 2/4
- Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wileńska 3
- Szkoła Podstawowa nr 13, ul. 1 Maja 27
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Złota 67

W ODDZIAŁACH "0" ZAPEWNIONA BĘDZIE REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ BEZPŁATNA OPIEKA NAD DZIEĆMI W ŁĄCZNYM WYMIARZE DO 8 GODZIN DZIENNIE.


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – ROK SZKOLNY 2019/2020
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Zduńska Wola na rok szkolny 2019/2020 określone zostały w Zarządzeniu nr 25/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 25 stycznia 2019 r.

Lp.
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2019 godz.8.0014.03.2019 godz.15.00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym15.03.2019 godz.8.0019.03.2019 godz.15.00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 22.03.2019  godz.15.00
4.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym25.03.2019 godz.8.0029.03.2019 godz.12.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 01.04.2019 godz.15.00
6.Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 17.06.2019 godz.8.0021.08.2019 godz.15.00